نوشیدنی

با پیگیری نوآوری‌ها با طعم‌دهنده‌های متخصص و تیم کاربردی، ما طعم‌های انحصاری و پرطرفدار را برای گروه نوشیدنی‌ها در آزمایشگاه‌های مجهز به فناوری پیشرفته توسعه می‌دهیم.

آب معدنی / نوشابه های گازدار / آب میوه ها / چای / قهوه / یخ چای / آب طعم دار / نوشیدنی های مالت / نوشیدنی های انرژی زا / نوشیدنی های پودری / اسموتی / شربت ها، آب میوه ها و آب ها با محلول های رفع تشنگی و طعم های فریبنده فرموله شده اند.