اسانس عطری

با اتکا به تجربه ای بیش از سه ده ،ما پیشرو در  تولید عطرهای انحصاری برای تمامی برند های متفاونت در سراسر دنیا هستیم.  عطر سازان ما با استفاده از  بومی منحصر به فرد از انواع ترکیاب میتوانند رایحه های جذابی را ایجاد کنند که میتواند در هربازار پیشرو باشد .